Βεβαιώσεις εισηγητών

Σας ενημερώνουμε ότι αρχές Νοεμβρίου θα δοθούν οι βεβαιώσεις στους εισηγητές το συνεδρίου.