Βεβαιώσεις εισηγητών

Σας ενημερώνουμε ότι αρχές Νοεμβρίου θα δοθούν οι βεβαιώσεις στους εισηγητές το συνεδρίου.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

ROOM 1 Λεοντάρης Γεώργιος 6976751833

ROOM 2 Χατζημαλλής Δημήτρης 6949082769

ROOM 3 Ντάγκαλης Γεώργιος 6996998080

ROOM 4 Σιδηρόπουλος Αργύρης 6977631961