Αντώνης Λιοναράκης

skliasΟ Αντώνης Λιοναράκης είναι Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών. Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, καθώς και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έχει επίσης διδάξει για 8 χρόνια στο Open University της Μεγάλης Βρετανίας Ήταν μέλος στο Δ.Σ. του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ιδρυτής και πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας «Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης». Ήταν μέλος της επιτροπής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τη δημιουργία του Ε.Α.Π., αργότερα της Ομάδας Εκτέλεσης Έργου και εισηγητής των αρχών της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη χώρα μας, καθώς επίσης ιδρυτής και υπεύθυνος έκδοσης του διεθνούς περιοδικού “Open Education”. Έχει συμμετάσχει στην έκδοση 24 βιβλίων (συγγραφή και επιμέλεια), σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, ενώ εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε δεκάδες επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος πολλών Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών που εκδίδονται σε πολλές χώρες καθώς και διεθνών ενώσεων.Είναι επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων. Από το 2008 είναι μέλος του Global Advisory Council (GAC) για το The Observatory on Borderless Higher Education της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει προσκληθεί να διδάξει και να παρουσιάσει εργασίες του από πολλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ισλανδία, Βουλγαρία, Τουρκία και Ιαπωνία.